【DoTA解说】牛蛙先知质量局第一视角:上头热血局

               星期四, 12月 6th, 2012

【DoTA解说】小满先知第一视角:非著名超气人解说

               星期六, 11月 10th, 2012

【DoTA解说】小满先知第一视角:欠丽幸福

               星期六, 9月 29th, 2012

【DoTA解说】PIS REP解说:暴力神装输出先知教学

               星期二, 9月 18th, 2012

因为近期有事,临时挑选了一场rep做。 解说的时候有点累了说的不好的地方还望见谅。 我这个人有点奇怪,可能每次 […]

【DoTA解说】冷冷第一视角:先知,最富有的酱油

               星期一, 8月 27th, 2012

跟小满的二人黑胜率,只能用惨淡来形容,这局秉着“少扣点分”的原则选了个打野先知,准备一个人带线拖也拖死对面妥妥 […]