【DoTA解说】牛蛙地卜师弧光守望者合集:七狗下天山

               星期一, 10月 15th, 2012

【DoTA解说】牛蛙弧光守望者视角:单杀无敌最强霸者

               星期一, 10月 1st, 2012

这个英雄简直用一个BUG来说了。。。。。分身的道具还是另个CD。。。物理系 法系 魔武双修感觉都可以~~~